Giới Thiệu

  • Tên công ty: Công Ty TNHH Trần Thành
  • Tên giao dịch quốc tế: TRAN THANH COMPANY LIMITED
  • Năm thành lập: 20/11/1999
  • Tổng GB: Ông Đặng Trần Thành
  • Trụ sở VP chính: 110 Nguyễn Du – Hà Nội – Việt Nam
  • Số nhân viên: 700 công nhân viên
  • Website: https://tranthanh.net