Cty TNHH Trần Thành tham gia dự án xây dựng Nhà máy Thông minh do Samsung VN, Bộ Công Thương tổ chức

16 tháng 6/2022

Công ty TNHH Trần Thành tham gia dự án xây dựng Nhà máy Thông minh do Samsung Vietnam và Bộ Công Thương tổ chức 6/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *