Giới thiệu

                                 Lịch Sử Hình Thành

 

1999         :               Thành lập nhà máy mút xốp PE

2005         :               Khánh thành nhà máy Carton

                                 Nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất                                         lượng ISO 9001

2009         :               Xây dựng nhà máy mút xốp PE Foam 

                                 (Khu Công Nghiệp Nam Thăng Long)

                                 Đăng ký vốn điều lệ 20 tỷ đồng (1 Mil USD)

2010         :              Khánh thành nhà máy mút xốp Pe Foam

2012         :              Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng (3 Mil USD)

2017         :              Xây dựng nhà máy bao bì Carton (Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh)

 

Đang xử lý dữ liệu... Đang xử lý dữ liệu ...