Liên hệ

TRAN THANH COMPANY LIMITED

Liên hệ

110 Nguyen Du St., Hanoi, Vietnam

043 942 3911

Email : info@tranthanh.net


NHÀ MÁY CARTON

Trai Ga Industrial Park, Cau Dien, Tu Liem, Hanoi

Tel: 04 3764 9296 - 097 8813829

Fax: 043 764 5412


NHÀ MÁY XỐP PE FOAM

Nam Thang Long Industrial Park, Lien Mac, Tu Liem, Hanoi

Tel: 04 3752 5070 - 098 242 3545

Fax: 043 752 5071


Thông tin liên hệ

Đang xử lý dữ liệu... Đang xử lý dữ liệu ...